Telefonu kim icat etti

Old-Phone-7840281282918398

Günümüzde sevdiklerimiz ile iletişimimizi sağlayan, iş hayatımızda bir çok şeyi organize etmek için yollara düşmediğimiz ama bir alo diyerek hallettiğimiz işler, hayatımızı kolaylaştıran o alete telefon diyoruz :)
tabi artık boyutu minik ve cebimizde taşıyoruz .
Bu aleti kim icat etti buyrun öğrenelim ve bu arada söylemeden geçemeyeceğim bu büyük icat için çok teşekkürler Sayın Bell :)
Edinburg doğumlu Alexsander Graham Bell 14 Şubat 1876 yılında telefonu icad etmiştir.
Telefon ilk kez Alexsander Graham Bell’in sivri düşüncelerinle ortaya çıkmıştır. Alexsander Graham Bell sağır bir kıza âşıktır.
Sağır kıza yardımcı olmak amacıyla bazı şeyler yapmak istemiştir. Bu düşünce onu Üniversitede yaptığı çalışmaya yönlendirmiş ve sesleri mekanik olarak yeniden üretme fikrini geliştirmiştir.Boston Üniversitesinde ses fizyolojisi profesörü olan Alexsander Graham Bell’in yaptığı çalışmalar sonucunda ses dalgalarının, elektrik akımına dönüştürülebilirse, o zaman elektrik akımının da bir devrenin öteki ucunda yeniden sese dönüştürülebileceği kanısına varmıştır.
Alexsander Graham Bell sonunda bir sistem kurdu. Bu sistemle ses dalgalarını önce elektriğe daha sonra devrenin öteki ucundan ses dalgalarına dönüştürmeyi hedefliyordu.
1876 yılında bu sistemi çalıştırdığında pantolonuna asit döküldü ve Asistanı Thomas Watsondan yardım istedi. Fakat Asistanı Thomas Watson o an odada yoktu.

NOT : ALO NE DEMEK :)

Allessandra Lolita Oswaldo, telefonu icat eden Graham Bell’in sevgilisinin adıydı. Atölyesinde çalışırken her telefon çaldığında, tek bağlantısı onunla olduğu için, arayanı biliyor ve telefonu açınca da adını ve soyadını söylüyordu. Daha sonra bu uzun addan vazgeçip,ALO demeye başlamış :)

Matbaayı ilk icat eden kimdir

matbaa

İlk insanlar mağara duvarlarını açıklayıcı resimler ile boyamışlardır. Bu resimlerde kendi dini inançlarını , korkularını ve hatta gündelik hayatlarını tasvir etmişlerdir. Çizimler birbirleriyle ve ruhani korkuları ile dünya arasındaki iletişimlerini gözler önüne sermiştir.
Günümüzde matbaa hayatımızda vageçemeyeceğimiz bir konuma sahiptir,şimdi etrafınıza dikkatlice bakın ve günlük gazeteler,dergiler,kartvizitler,kitaplar alabildiğine gördüğünüz şeyler matbaanın birer eserleridir.Tarihin görsel ve yazısal tanığıdır… Dünden bu güne en güzel bilgi paylaşımını a’dan z’ye kişilere ulaşımını sağlayan bu icadı hayatımıza kim dahil etti?
Buyrun öğrenelim.
İlk Matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edildi. Johann Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenberg’in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy’da Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

TELEVİZYONU KİM İCAT ETTİ

tv

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından İngiltere’nin Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise tekrar Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. İlk noktalar halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Baird’in televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi.

Cemre Nedir

cemre

Cemre, ilkbaharın gelişi ile birlikte önce havada, sonra suda, en son olarak da toprakta yaşanması beklenen sıcaklık artışlarını belirtmek için kullanılan bir tabirdir.
Arapça kökenli bir kelime olan “Cemre”, “Kor Ateş” manasına geldiğinden bir kor ateşin sıcaklığının (yani baharın gelişiyle birlikte dünyaya daha kuvvetli gelen güneş ışınlarının) hava, su ve toprağa etki etmesiyle ısınmanın gerçekleşmesi kastedilir. Bu etki için “düşmek” fiili kullanılagelmiştir. Dolayısıyla “Cemre düştü mü?”,”Cemre düştü!” gibi benzetmeler halkımız arasında yaygındır.

Fosil Nedir

fosil

Fosiller çok eskiçağlarda yaşayıp yeryüzünden silinmiş bitki ve hayvanların sertleşmiş kalıntılarıdır. Bu kalıntılar kayaçların arasına gömülmüş halde bulunur. Ölen bitki ve hayvanların üstünü kaplayan çamur yada kum katmanları zamanla , bazen milyonlarca yıl sonra kayaçlara dönüşür. İçinde en çok fosil barındıran kayaçlar kireçtaşı , kumtaşı , kiltaşı (şeyl) ya da kil ve tebeşir gibi tortul kayaçlardır. Fosiller, insanın kendi geçmişini ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvanların, bitkilerin türlerini, niteliklerini analiz edebilme bakımından büyük ölçüde yarar sağlar.

Sonraki Sayfa »