Müzik Türleri

Müzik tarihinin kendi içinde farklı gruplara ayrılması olağan bir durumdur. Müzikler çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı tını’ Lara sahiptir. Müzik sanatının farklı faktörlere göre sınıflandırılmasına…