Rock Müzik

Rock müzik yaklaşık olarak 1950’li yıllarda ortaya çıkmış batının sanat müziği ile halk müziği anlayışlarının kendi anlatım biçimleriyle özdeşleşmiş olarak pop müziğe taşımış halidir. Bu…