Ruhun ilacı Türk sanat müziği diğer ismi ile Türk musikisi Dünya çapında kendini kabul ettirmiş önemli eserleri içermektedir. Bu türdeki Türk ve klasik kelimeleri cumhuriyet döneminde Osmanlı devletinden beri süre gelen müziğe karşı batı severlerinde ortaya atılan bazı iddialara cevap niteliğinde kullanılmıştır. Bu iddiaların en önemlisi Osmanlı müziğinin Türklerin değil Bizans ve İran müziği olduğu yönündendir.

Türk Sanat Müziği Tarihi

Ruhu ilacı Türk sanat müziği Hüseyin Sadeddin Arel ve Rauf yekta gibi batı müziği sektöründe saygı duyulan iki isim belgeler ve bilgiler ışında bu tezi çürütmüştür. Cumhuriyet döneminde müzik göz ardı edilmiş 1929 yılında 10 ay gibi bir süreyle devlet radyosunda çalınması yasaklanmıştır. Bunun sonucu konservatuarlar ancak 1970 yıllarında kurulabilmiştir. Bu türün adlandırılmasında bir çok görüş ayrılıkları mevcuttur. Osmanlı döneminde sadece musiki denilmekteydi. 10. YY da yaşamış olan Farabi’nin Timurlenk’in ölümünden sonraki döneme kadar Türk müziğinin teorik yönleriyle açıklanıp yazıya aktarılmaya başladığı dönem olmaktadır. Bu dönem sonunda büyük üstat Abdülkadir Meragi bu türe yeni bir yön kazandırmıştır.

  1. Yy ortalarından bugüne kadar gelinene dönemde bu dönemin en önemli temsilcisi Münir Nurettin Selçuk’tur. Bu anlayışın batı müziğini örnek alması ile birlikte koro, konser gibi etkinlikler yaygın bir hal almış, keman, piyano, klarnet gibi müzik aletleri de Türk sanat müziği içerisine girmiştir. Hacı Arif Bey ile modernleşme dönemi başladığı iddia edilmiş klasik üslubu devam ettiren Fehmi Tokay, Zeki Arif Ergin ve Ahmet Avni Konak gibi bestekârlar var olmuştur. Bu türde kullanılan çalgılar, Ud, keman, kanun, ney, def, tambur lavta, kemençe, rebab, santur ve kudümdür. Şarkılar dizelerden oluşur, dizelerin sayısına göre ise değişik isimler alır. Küçük usullerle bestelenir. Bu müzikte kullanılan saz formlarının çeşitleri şunlardır; Peşrev, Saz semaisi, taksim, oyun havası başlıca türleridir. Büyük Sanat müziği sanatçıları; Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye ayla, Müşerref Akay, Bülent Ersoy, Sabite tur Gülerman, Gülümser başak, Behiye Aksoy bu türün duayenleri dir.

Bir cevap yazın